top of page
bg.jpg

 2016 ״מחוזות זיכרון" מנשר לאמנות, פרוייקט גמר באוצרותו של יאיר ברק  - תערוכת ״הארץ״

מחוזות זיכרון

בעבודותיי אני עוסקת בצילום מבוים. עבודתי עוסקת במערכת יחסיי עם אימי. אני מבצעת פעולות ייזומות. אני מפעילה את המצולמים וחושפת בצורה זו את המציאות המורכבת בה אני חיה, את מערכת היחסים שלי עם אמא ואת מחשבותיי.

"הזונות", חלקן חברותיי, מוצבות על רכבי הישן בהעמדה שלקוחה מפוסטרים הזכורים לי מילדותי. רכב זה היה ברשותי כעשר שנים: סוזוקי בלנו שנת 96, 180,000 קילומטרים, שאימי מפצירה בי בווידאו שאמכור. ברכב הישן ניכרים סמני הזמן והפגעים. אחזתי בידן של  חברותי "נערות התצוגה" כדי שיעלו על הרכב ויהרסו אותו סופית בגופן.​​

בווידאו "חביתה ושוקולד" נראות אמי ואני ישובות על השולחן במטבח, אוכלות ארוחת ערב כשאמי מגיבה לכל אחת מפעולותיי באותה ארוחה.

בצילום "מסחטה" הוצאתי את תכולת המטבח מהארונות והשארתי על השיש סממנים מטאפורים הממחישים את הרקע ליחסינו.

bottom of page