top of page

פוטותרפיה

טיפול בפוטותרפיה משתמש בצילום ככלי טיפולי מחולל שינוי, שבו תמונה אחת שווה הרבה יותר מאלף מילים.

השילוב בין צילום לבריאות הנפש החל להתפתח כבר במהלך המאה ה-19, פחות מעשור לאחר המצאת הצילום.

כיום מטפלים ואנשי חינוך משתמשים בכלי הצילומי בעבודתם הן באופן פרטני והן בקבוצות.

הצילום ככלי טיפולי עוזר בהסרת מגננות, עוזר ביצירת תקשורת לא מילולית ונותן למטופל תחושה של שליטה ועוצמה. 

בתהליך הפוטותרפי בטיפול באמנות אנחנו בוחנים את המציאות דרך התמונות שאנו יוצרים ונותנים למטופל אפשרות להעלות חלקים

מסיפור חייו ולהתחבר לרגשותיו מהמודע ומהתת מודע. תמונות מהוות  גירוי ויזואלי שבאמצעותן יכול המטופל

לספר את סיפורו מנקודת מבט חדשה, שמשנה אצלו את החוויה, ואף עוזרת לו לשחרר משקעים מהעבר שעיכבו אותו

בחייו עד כה ולטפל בטראומות שונות מן העבר.

הצצה לתערוכה הבאה שלי ....

גלריית ״מנשר לאמנות״ - תל אביב 2021

DSC08152-הפקת לג בעומר במכתש.jpg

אותה מדורה

חיבור ושחרור מחוויית עבר דרך דינמיקה קבוצתית 

במפגש חברי לאור המדורה העלינו מקרה שהיה בעבר ובמשחק של חילוף תפקידים

ניגשנו לשחרר את טראומת העבר ולהגיע

לתובנות, חוויות מתקנות ושלווה.

המפגש היה מלווה באוכל טוב, שתייה ומוסיקה.

חווינו לילה קסום באוהלים תחת כפית השמיים.

bottom of page